Grøn Omstilling

Velfærd betyder også rene fødevarer, rent vand og ren luft. Vi må aldrig blive et land, hvor vi kun kan drikke rent vand fra flasker. Vi vil have grundvand uden giftstoffer i hanerne og ren luft omkring os, der skal arbejdes for udskiftning af brændeovne i store beboelsesområder. Flere fødevarer skal produceres som økologiske. Landbrugsjord, der risikerer at forurene grundvandet, eller som ligger tæt på et vandløb, skal alene dyrkes økologisk.

 

Artikler

Velfærd betyder også rene fødevarer